Spørsmål 1-2 av 12
1
Hva liker du best å gjøre i fritiden?
Drive med sport, friluftsliv og sosiale aktiviteter
Gjøre noe kreativt som å tegne, spille musikk eller lage noe
Være alene og lese eller holde på med data
2
Hva er viktig for deg i studie- eller jobbsituasjon?
Selvstendige oppgaver og utviklingsmuligheter
Rutine, struktur og faste rammer
Variasjon og sosial kontakt med andre
Testen er laget i samarbeid med karriereveileder Mette Manus